Georadar

PROFESIONÁLNE VYTÝČENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ

Služby

VYTÝČENIE KÁBLOVÉHO VEDENIA

Potrebujete lokalizovať kovové vedenia v stenách, podlahách, strope alebo pod zemou?

Pomocou EMF lokalizácie vieme rýchlo a presne vytýčiť polohu ich uloženia a v prípade potreby poskytneme technickú mapu, pre spresnenie uloženia inžinierskych sietí. Znížime tým riziko incidentov pri výkopových prácach a potrebu zmien v projekte v dôsledku nečakaných okolností.

VYTÝČENIE INÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ

Pre zistenie uloženia ďalších inžinierskych sietí používame technológiu GPR – Ground Penetrating Radar.

Ide o neinvazívny spôsob skúmania priestoru pod povrchom prostredníctvom vysielania elektromagnetických vĺn. Tie sa odrážajú od objektov pod zemou a zobrazia na obrazovke radaru. Našou úlohou je správne interpretovať tieto údaje a prezentovať ich klientovi.

KOMPLEXNÉ LOKALIZAČNÉ PRÁCE

Pri väčších projektoch vieme za vás prevziať celú odbornú a technickú agendu súvisiacu s inžinierskymi sieťami.

Skoordinujeme komunikáciu so správcami existujúcich sietí, na predmetnom mieste špecifikujeme lokalitu potrebnú pre správcu, zabezpečíme geodetické merania/vytyčovania trasy, doplníme výsledky do katastrálnej mapy a odovzdáme Vám kompletné protokoly. Vieme zamerať aj výškopis pozemku, polohopisné prvky a pod.

Postup prác

Vybavenie

Používame špičkové technológie

Našim technologickým partnerom je spoločnosť Leica, ktorá dodáva špičkové riešenia v oblasti podzemnej detekcie inžinierskych sietí. Inovatívne produkty a certifikované školiace programy umožňujú vykonávať služby v oblasti geolokácie s väčšou presnosťou, bezpečnejšie a rýchlejšie ako kedykoľvek pred tým.

Referencie

Návrat hore