Georadar

Profesionálne vytýčenie inžinierskych sietí

Služby

Vytýčenie káblového vedenia

Potrebujete lokalizovať kovové vedenia v stenách, podlahách, strope alebo pod zemou?

Pomocou EMF lokalizácie vieme rýchlo a presne vytýčiť polohu ich uloženia a v prípade potreby poskytneme technickú mapu, pre spresnenie uloženia inžinierskych sietí. Znížime tým riziko incidentov pri výkopových prácach a potrebu zmien v projekte v dôsledku nečakaných okolností.

Princíp činnosti zariadenia

Vytýčenie iných inžinierskych sietí

Pre zistenie uloženia ďalších inžinierskych sietí používame technológiu GPR - Ground Penetrating Radar.

Ide o neinvazívny spôsob skúmania priestoru pod povrchom prostredníctvom vysielania elektromagnetických vĺn. Tie sa odrážajú od objektov pod zemou a zobrazia na obrazovke radaru. Našou úlohou je správne interpretovať tieto údaje a prezentovať ich klientovi.

Video - práca so zariadením

Komplexné lokalizačné práce

Pri väčších projektoch vieme za vás prevziať celú odbornú a technickú agendu súvisiacu s inžinierskymi sieťami.

Skoordinujeme komunikáciu so správcami existujúcich sietí, na predmetnom mieste špecifikujeme lokalitu potrebnú pre správcu, zabezpečíme geodetické merania/vytyčovania trasy, doplníme výsledky do katastrálnej mapy a odovzdáme Vám kompletné protokoly. Vieme zamerať aj výškopis pozemku, polohopisné prvky a pod.

Postup prác

 • 1. Špecifikácia lokality

  Zadefinovanie lokality alebo predmetného územia, na ktorom bude potrebné zistiť prítomnosť existujúcich inžinierskych sietí. Požadujeme od zákazníka zadefinovanie predmetného územia, parcelných čísel a iných lokalizačných jednotiek. Predmetné územie je možné poslať cez náš online formulár (.jpeg, .dwg, a iné).

 • 2. Oslovenie správcov sietí

  Oslovíme správcov zodpovedajúcich za jednotlivé inžinierske siete, vyžiadame vyjadrenia o existencii sietí na danom území. V prípade existencie inžinierskej siete vyzveme správcov na jej vytýčenie v teréne. Skoordinujeme komunikáciu so správcami sietí a zadefinujeme im predmetné územie. Zabezpečíme aj zmapovanie vytýčených existujúcich sietí.

 • 3. Lokalizovanie sietí

  Lokalizujeme inžinierske siete pomocou moderných technológií ako EMP a GPR. Využívame pritom naše vyspelé detektory a georadar.

 • 4. Mapa existujúcich sietí

  Spätne vieme zabezpečiť vytýčenie inžinierskej siete (po vybavení stavebného povolenia, pri štarte realizácie projektu). Vieme poskytnúť presnú detekciu hĺbky a presnú polohu uloženia existujúcej inžinierskej siete. Poskytujeme aj zabezpečenie výkopu sondy

 • 5. Vytvorenie systému GIS

  GIS je nástroj, ktorý umožňuje používateľom prehliadať, upravovať interaktívne informácie inžinierskych sietí, vyhodnocovať priestorové informácie, a prezentovať informácie v prehľadanom interaktívnom prostredí. Nájdete tu informácie týkajúce sa napríklad vodovodných šácht, kanalizačných šácht, traf VN, elektrických rozvodní NN, HUP, teplovodných šácht a podobne.

 • 6. Spätné vytýčenie existujúcich sietí

  Spätne vieme zabezpečiť vytýčenie inžinierskej siete (po vybavení stavebného povolenia, pri štarte realizácie projektu). Vieme poskytnúť presnú detekciu hĺbky a presnú polohu uloženia existujúcej inžinierskej siete. Poskytujeme aj zabezpečenie výkopu sondy. Pri rekonštrukcii zameriame novú inžiniersku sieť, aktualizujeme mapu a GIS.

Vybavenie

Používame špičkové technológie

Našim technologickým partnerom je spoločnosť Leica, ktorá dodáva špičkové riešenia v oblasti podzemnej detekcie inžinierskych sietí. Inovatívne produkty a certifikované školiace programy umožňujú vykonávať služby v oblasti geolokácie s väčšou presnosťou, bezpečnejšie a rýchlejšie ako kedykoľvek pred tým.

 

Georadar SK, s. r. o.

I.československej brigády 3307/28, 038 61 Vrútky
IČO: 52 010 210, DIČ: 2120 877 308