Výmena horúcovodov - Žilina a Kysucké Nové Mesto

Pracovali sme v plnom nasadení na predchádzaní poškodení inžinierskych sietí pri výmene horúcovodov v mestách Žilina a Kysucké Nové Mesto.

V okolí výkopových prác vytyčujeme polohu starého potrubia a overujeme priebeh iných inžinierskych sietí, ktorých polohu presne zaznamenáme do vytvorenej dokumentácie. Zistené výsledky konzultujeme so správcami všetkých inžinierskych sietí v danej lokalite. K určovaniu polohy týchto sietí nám napomáha georadar IDS StreamC.

C
F
B
b8A

Georadar SK, s. r. o.

I.československej brigády 3307/28, 038 61 Vrútky
IČO: 52 010 210, DIČ: 2120 877 308