Svet zdravia, a. s. Všeobecná nemocnica - Rimavská Sobota

Našim ďalším spokojným zákazníkom je Svet zdravia, a. s. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota. Vykonávali sme zameranie inžinierskych sietí, zaznamenanie polohy každej siete do GPS a vytvorenie mapy inžinierskych sietí vo formátoch dwg. a pdf.

Používali sme viaceré zariadenia ako napr. detektor Leica Ultra, georadar IDS Stream C a ďalšie. Zisťovali sme tiež polohy kanalizačných potrubí v interiéroch.

C
A
B
E
D

Georadar SK, s. r. o.

I.československej brigády 3307/28, 038 61 Vrútky
IČO: 52 010 210, DIČ: 2120 877 308