Priemyselná zóna - Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Pekné počasie prináša pekné zákazky. Kontrola polohy a hĺbky jednotlivých inžinierskych sietí pred výkopom. Siete sme vyznačili v teréne ako aj zaznamenali ich presnú polohu do GPS a priradili ich hĺbku. Práce sme vykonávali v priemyselnej zóne v Devínskej Novej Vsi.

B
C
E
D
A

Georadar SK, s. r. o.

I.československej brigády 3307/28, 038 61 Vrútky
IČO: 52 010 210, DIČ: 2120 877 308