Mapa inžinierskych sietí pre Dolnooravskú nemocnicu - Dolný Kubín

Ďalším spokojným zákazníkom je Dolnooravská nemocnica Dolný Kubín, kde sme vytvorili kompletnú mapu inžinierskych sietí ako aj systém GIS.

D
C
b9B
b9A

Georadar SK, s. r. o.

I.československej brigády 3307/28, 038 61 Vrútky
IČO: 52 010 210, DIČ: 2120 877 308